Profil firmy | Menhir | CB

Profil firmy

Firma Menhir působí na našem trhu od roku 1992. Od svého vzniku se zabývá stavebně-zámečnickými prvky a konstrukcemi. Nejdůležitější částí výrobního programu jsou komplexní dodávky obvodových plášťů budov.

Veškeré zakázky realizujeme s vlastními techniky a pracovníky od cenové nabídky, spolupráce při projekční činnosti, zpracování výrobní dokumentace přes výrobu a konečnou montáž na stavbě. Veliký důraz je v naší firmě kladen na kvalitu a dodržení termínů dodávek u jednotlivých zakázek. Za celou dobu naší činnosti nedošlo z naší strany k posunutí termínu předání a převzetí díla. Toho dosahujeme splněním několika základních předpokladů:

 • Kvalita zpracovávaného materiálu:

  Hueck-Hartmann + Aluprof

  jeden z nejlepších evropských systémů pro výrobu hliníkových prosklených konstrukcí doplněný systémem Aluprof, profilací levnější, přesto však velmi kvalitní a splňující všechny přísné požadavky

  Reynobond a Alucobond

  dva rovnocenné kompozitní materiály s vynikajícími vlastnostmi důležitými pro materiály určené k obkladům obvodových plášťů

 • Dokonalé vybavení dílny přípravky a stroji potřebnými pro výrobu hliníkových konstrukcí

  Byl zvolen renomovaný dodavatel těchto zařízení s kompletní nabídkou a zajišťující pravidelný servis. Výrobní plocha cca. 1000m2 dává této technologii solidní zázemí a umožňuje nadále rozvíjet a vylepšovat strojní park a přizpůsobit se i nejnáročnějším zakázkám.

 • Kvalita předvýrobní přípravy

  Tým kvalifikovaných techniků a specialistů dokonale proškolených od dodavatelů hliníkových systémů se Vám bude s největší péčí ochotou a profesionalitou věnovat od zpracování cenových nabídek,výrobní a výkresové dokumentace po celou dobu stavby až do jejího zdárného ukončení.

 • Schopnosti výrobních dělníků a montážních pracovníků

  V současné době firma zaměstnává více jak 20 stálých zaměstnanců. Protože i tito pracovníci jsou důležitým článkem v celém procesu, prochází pravidelným školením soustřeďujícím se na výrobu a montáž jednotlivých systémů.Zároveň je všem výrobním a montážním pracovníkům kladen zvláštní důraz na to, že jejich vstřícné chování, pečlivost a obětavost při realizaci zakázky přispívá k dobrému jménu firmy stejným dílem, jako jednání a chování managmentu a techniků.

 • Rovné přímé jednání

  Na závěr nezbývá než Vás ujistit, že při jednáních obchodních i technických k Vám budeme vždy otevření a čestní, nebudeme jednat jako Vaši protihráči, ale jako spoluhráči v týmu, jehož cílem je spokojený investor.

Za Menhir CB s.r.o.
Ing. Vladislav Mužík, Petr Šulda, Stanislav Vančura – jednatelé společnosti.

 
sadasdsadsa